Kloosters in Brabant

Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw stond Brabant in het teken van het Rijke Roomse Leven. Nonnen en broeders waren een alledaags onderdeel van het straatbeeld en veel kinderen bezochten een nonnen- of fraterschool. Het lijkt zo vertrouwd. Toch hebben de kloosterlingen in voorgaande eeuwen turbulente tijden doorgemaakt. Het katholieke Brabant was strijdtoneel van een religieuze strijd, waarin kloosterlingen verbannen werden. In dit dossier de ontwikkeling van de Brabantse kloosters.

 • Brabantse kloosters: ondergang en groei Bekijk details

  De nonnen en monniken zijn bijna geheel uit ons straatbeeld verdwenen, evenals de processies en de stroom kerkbezoekers. Dit lijkt een hedendaags verschijnsel, maar is het niet. Aan het einde van de 16e eeuw ontstond er verzet tegen de katholieke kerk en het kloosterleven. Een halve eeuw later waren vrijwel alle kloosterlingen verdwenen, zelfs in het zeer katholieke Brabant. Pas na 1840 was de weg weer vrij voor katholieke uitingen, en groeide het aantal kloosters in Brabant explosief.

  Bekijk details van Brabantse kloosters: ondergang en groei

 • Het Brabantse Rijke Roomse Leven Bekijk details

  Processies door de straten, dagelijks kerkbezoek en Mariabeeldjes in elk huis – de periode 1860-1960 stond in het teken van het Rijke Roomse Leven. Na eeuwen van uitbanning en achterstelling kon Brabant er weer openlijk voor uit komen dat ze katholiek was. En dat toonde men dan ook in vol ornaat! De katholieke identiteit manifesteerde zich zowel in het publieke- als privéleven. Met name in de opvoeding en het onderwijs drukte ze stevig haar stempel.

  Bekijk details van Het Brabantse Rijke Roomse Leven

 • Leven achter de kloostermuur Bekijk details

  Klooster betekent letterlijk ‘afgesloten ruimte’. Een leven in dienst van God, achter gesloten deuren, met altijd dezelfde mensen om je heen. Hoewel het geloof een belangrijke reden is om het teruggetrokken leven van een kloosterling te leiden, is dit niet altijd de énige reden. En hoewel het leven van elke kloosterling gericht is op devotie, geldt dit voor de ene meer dan voor de ander.

  Bekijk details van Leven achter de kloostermuur

 • Kloosters in het heden Bekijk details

  Kloosters combineerden van oudsher hun geloofstaken met landarbeid of handel. In de moestuinen verbouwden de kloosterlingen hun eigen voedsel. Maar om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, dreven de kloosterlingen ook handel. Een succesvol hedendaags handelsproduct is stilte. Een andere populaire tak in de handel: bier!

  Bekijk details van Kloosters in het heden