Welkom op Energie Zeeland | de digitale etalage energie | www.energiezeeland.nl | op Facebook | op Twitter | Vragen of suggesties? > Contact

 • Energie en afval, een kringloop?

  Simpelweg weggooien van wat we denken niet meer nodig te hebben, is een onhoudbare verspilling van grondstoffen. Steeds meer komen we tot het inzicht dat afval een probleem is. Want het verdwijnt niet. Afval is bovendien een waardevolle grondstof die gebruikt kan worden in nieuwe productieprocessen of als bron voor energieopwekking.

 • Duurzame festivals

  Duurzame festivals, een utopie?

  In Nederland worden jaarlijks meer dan 160.000 evenementen georganiseerd die door miljoenen mensen worden bezocht. Naast gezelligheid en plezier kunnen deze evenementen ook diverse problemen opleveren. Te denken valt aan een overvloed van (zwerf)vuil, verkeersdrukte, geluidhinder en dergelijke. De effecten van een festival of evenement in de buitenlucht staan ter discussie.

   

 • Duurzame sportverenigingen

  Sportverenigingen zijn belangrijk voor de samenleving. Sporten is gezond, en bovendien is een vereniging een mooie plek om vrienden te maken. Toch wordt het voor clubs steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Gemeentelijke lasten blijven stijgen, evenals de energiekosten. Subsidies en kantine-inkomsten lopen terug. Ook zijn sponsoren steeds moeilijker te vinden. Foto “Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek”.

 • Energiebesparing

  Goed gevoel, goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. Efficiënt met energie omgaan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Resultaten zijn soms eenvoudig te bereiken. Begin bij jezelf: je huis, vervoermiddel, werkplek, omgeving. Uit onderzoek blijkt dat het consumptiepatroon van Nederlanders vergeleken met andere Europese landen een groot beslag legt op natuurlijke hulpbronnen als fossiele brandstoffen, mineralen en landbouwgrond. Tips voor besparing van energie en geld kun je in dit dossier volop vinden.

 • Energie uit water

  Witte steenkool, zo wordt energie uit water ook wel genoemd. Wit is de kleur van schuimend water, maar men bedoelt hier eigenlijk mee: schone energie. Bij de omzetting van energie uit water in elektrische energie worden namelijk geen milieuvervuilende afvalstoffen geproduceerd. Oceanen en rivieren bevatten een enorm potentieel aan energie. Bewegingsenergie, in oceanen zijn dat getijdenbeweging en golfslag, in rivieren voornamelijk stroming. Water biedt echter nog meer mogelijkheden voor energieopwekking. Bijvoorbeeld in de vorm van zoet-zoutgradiënten, (elektrochemische energie), warmte(verschillen) en energie uit algen en wieren. Deze vormen van energieopwekking door en in het water worden hieronder toegelicht.

 • Energiebronnen

  Bij alles wat we doen en gebruiken, hebben we energie nodig. Huishoudelijke apparaten, computers en televisie gebruiken elektriciteit. Auto’s, schepen en vliegtuigen verbruiken brandstof. En ons lichaam zelf haalt zijn energie uit voedsel. Energiebronnen leveren energie, die bijvoorbeeld in elektriciteit of brandstof kan worden omgezet. Op aarde hebben we beschikking over een groot aantal energiebronnen, die we kunnen onderverdelen in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld fossiel, hernieuwbaar of duurzaam. Aan de basis van deze categorieën liggen overwegingen die te maken hebben met beschikbaarheid en de invloeden op milieu en klimaat.

 • Zonne-energie

  De hoeveelheid zonlicht is op aarde niet overal even veel. In Nederland zijn de kustprovincies, vooral Zeeland, de plaatsen waar gemiddeld de zon het meest schijnt. Zonne-energie kan op twee manieren worden gebruikt: via zonnepanelen en via zonnecollectoren. Zonnepanelen leveren elektriciteit en zonnecollectoren of zonneboilers produceren warmte.

 • Mobiliteit

  Met lopen of fietsen gebruik je energie van jezelf. Duurzamer kan natuurlijk niet. Scooters, brommers, auto’s en vliegtuigen hebben brandstof of elektriciteit nodig. Wat is schoon en zuinig? Hoe kun je besparen op brandstof als je toch de auto nodig hebt? Hieronder tref je een aantal interessante artikelen en tips hierover aan.

 • Slimme innovaties

  Het aandeel duurzame elektrische energie in de totale energievoorziening neemt de komende jaren sterk toe. Bovendien is het zo dat steeds meer partijen energie gaan leveren. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van beheer en distributie. Deze uitdagingen leiden tot innovatieve ontwikkelingen.

Aanraders

Wedstrijd duurzame energie-initiatieven 2015

Op 19 november, organiseerde Energie Zeeland de Energy Battle 2015 en een Energiecafé. Voor leerlingen van vmbo, mavo, havo, vwo en mbo organiseren we jaarlijks een wedstrijd met als doel originele ideeën te genereren en te belonen rondom het thema duurzame energie. In 2015 was het thema duurzame energie en afval. 

Info voor werkstukken en presentaties

zonne-energie windenergie Energiebronnen

Hier vind je informatie voor je werkstuk of spreekbeurt. Ingedeeld op basisschool groep 5/6, groep 7/8 en voortgezet onderwijs klas 1/2. 

Uitgelicht

Vraag of suggestie?

Partners

Agenda

 1. Energy Battle

  De Energy Battle is een wedstrijd voor scholen van het voortgezet onderwijs. De finale vindt plaats op woensdag 1 februari 2017.

  Van 19:30 tot 21:00

  Pontes Pieter Zeeman, Hatfieldpark 2 in Zierikzee

  wo 01 feb

 2. Warme Truiendag

  Elk jaar weer gaat Nederland energieverspilling te lijf: door de verwarming lager te zetten en energiebesparingssuccessen te delen. Dus zet 'm in je agenda: op vrijdag 10 februari 2017 vieren we weer Warmetruiendag!

  10 februari 2017

  vr 10 feb

Meer

Actueel in Zeeland

 1. Van het gas af

  Het Warmte Effect is een nieuw initiatief van ZMf en Zeeuwind om gas en geld te besparen. Verwarming vraagt veel energie: zo’n 30% van het huishoudelijke energieverbruik in Nederland gaat daaraan op. Besparen...

  17 januari 2017

  Bekijk details van Van het gas af

 2. Zeeuwse woningen in 2045 energieneutraal

  Alle woningen in Zeeland energieneutraal maken binnen 27 jaar. Dat is het streven van de Zeeuwse alliantie voor Energiebesparing.

  29 december 2016

  Bekijk details van Zeeuwse woningen in 2045 energieneutraal

 3. Topoverleg over kerncentrale Borssele levert niets op

  Het Rijk gaat Zeeland financieel niet helpen met de aankoop van netwerkbedrijf Enduris. Daardoor staan 200 Zeeuwse banen op het spel. Donderdag 9 december hebben de aandeelhouders van Delta (provincie...

  23 december 2016

  Bekijk details van Topoverleg over kerncentrale Borssele levert niets op

 4. Energiemonitor Lokale Duurzame Energie is uit

  Hoe staat de beweging van lokaal duurzame energie er in 2016 voor in Nederland? De Lokale Energie Monitor 2016, die tijdens het evenement HIER opgewekt gepresenteerd is, laat zien dat het aantal geregistreerde...

  20 december 2016

  Bekijk details van Energiemonitor Lokale Duurzame Energie is uit

 5. Windpark voor Zeeuwse kust valt weer goedkoper uit

  Het tweede windpark Borssele, 22 kilometer uit de kust van Vlissingen, kan met slechts 300 miljoen euro subsidie worden aangelegd. Het consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE kwam maandag...

  20 december 2016

  Bekijk details van Windpark voor Zeeuwse kust valt weer goedkoper uit

 6. Energiebedrijf Delta deels in Zweedse handen

  De Zweedse investeringsmaatschappij EQT Infrastructure koopt voor 488 miljoen euro belangrijke onderdelen van energiebedrijf Delta. De divisie die energie verkoopt en de multimediatak ZeelandNet worden...

  15 december 2016

  Bekijk details van Energiebedrijf Delta deels in Zweedse handen

 7. Besparen op je energierekening?

  Wil je inzicht in het gas- en elektriciteitsgebruik in jouw huis? Heb je geen idee of je verbruik hoog, normaal of laag is? Wil je grip hebben op bovenstaande en geld en energie besparen?

  5 december 2016

  Bekijk details van Besparen op je energierekening?

 8. Plan voor zonnepark van 85 voetbalvelden in Vlissingen-Oost

  Solarpark Zeeland heeft 1 november plannen gepresenteerd voor een groot zonnepark, Scaldia genaamd, aan de rand van het Sloegebied in Vlissingen-Oost. Het zonnepark moet 43 hectare groot worden, vergelijkbaar...

  23 november 2016

  Bekijk details van Plan voor zonnepark van 85 voetbalvelden in Vlissingen-Oost

 9. Zeeland Seaports steunt klimaatbrief

  Havenbedrijf Zeeland Seaports en een stuk of veertig andere grote bedrijven willen dat de overheid vaart maakt met de klimaatdoelen. In een open brief vragen ze om een minister voor economie, klimaat en...

  23 november 2016

  Bekijk details van Zeeland Seaports steunt klimaatbrief

Actueel in Zeeland

Nieuws

 1. Hoe is gas eigenlijk onder Groningen terecht gekomen?

  Het aardgasveld van Groningen is het grootste gasveld van Europa en één van de grootste van de wereld. Maar hoe is die enorme hoeveelheid gas eigenlijk onder ons kikkerlandje terecht gekomen?

  20 januari 2017

  Bekijk details van Hoe is gas eigenlijk onder Groningen terecht gekomen?

 2. Subsidie voor zonneboilers per 1 januari 2017 verhoogd

  Minister Kamp heeft aangekondigd binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) de subsidie die zonneboilers krijgen te gaan verhogen. De ISDE-subsidie is beschikbaar voor particulieren...

  22 december 2016

  Bekijk details van Subsidie voor zonneboilers per 1 januari 2017 verhoogd

 3. Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut

  Woningeigenaren die willen isoleren met gebruik van de landelijke subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ moeten zich haasten. De afgelopen maanden is er een groot aantal aanvragen binnengekomen...

  7 december 2016

  Bekijk details van Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut

 4. Circulaire economie in beeld

  Het kabinet heeft de ambitie om in 2030 de helft minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn. Sommige ontwikkelingen dragen positief bij aan de circulaire economie, zoals een...

  22 november 2016

  Bekijk details van Circulaire economie in beeld

 5. Klimaatstraatwedstrijd van start

  Het Klimaatstraatfeest is een landelijke energiebesparingswedstrijd. Het idee achter de competitie is simpel. Je verdient klimaatpunten door met zoveel mogelijk mensen energie te besparen. Dat kan bijvoorbeeld...

  5 oktober 2016

  Bekijk details van Klimaatstraatwedstrijd van start

 6. Subsidie voor isolatie

  Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen. Als je minstens twee verschillende soorten isolatie aanbrengt, bijvoorbeeld isolatie van...

  28 september 2016

  Bekijk details van Subsidie voor isolatie

 7. Zonnepanelen weer goedkoper

  De prijs van zonnepanelen blijft dalen. De afgelopen vijf jaar is deze met bijna een kwart gedaald. Dat blijkt uit een prijsinventarisatie van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

  13 juli 2016

  Bekijk details van Zonnepanelen weer goedkoper

 8. Doe de energiesubsidie check

  Bent u bezig met het verduurzamen van uw woning en gaat u energiebesparende maatregelen toepassen? Doe de subsidie check via het gemeentelijke Duurzaam Bouwloket!

  26 april 2016

  Bekijk details van Doe de energiesubsidie check

 9. Subsidie-aanvragen duurzame energie verdubbeld

  Het aantal subsidie-aanvragen duurzame energie (Regeling ISDE) is in de afgelopen weken verdubbeld. Inmiddels zijn er 2.450 aanvragen gedaan voor onder meer zonneboilers en warmtepompen.

  18 maart 2016

  Bekijk details van Subsidie-aanvragen duurzame energie verdubbeld

Nieuws

Twitter Energie Zeeland

Duurzaam bouwloket Zeeland