Welkom op Energie Zeeland | de digitale etalage energie | www.energiezeeland.nl | op Facebook | op Twitter | Vragen of suggesties? > Contact

 • Energie en afval, een kringloop?

  Simpelweg weggooien van wat we denken niet meer nodig te hebben, is een onhoudbare verspilling van grondstoffen. Steeds meer komen we tot het inzicht dat afval een probleem is. Want het verdwijnt niet. Afval is bovendien een waardevolle grondstof die gebruikt kan worden in nieuwe productieprocessen of als bron voor energieopwekking.

 • Duurzame festivals

  Duurzame festivals, een utopie?

  In Nederland worden jaarlijks meer dan 160.000 evenementen georganiseerd die door miljoenen mensen worden bezocht. Naast gezelligheid en plezier kunnen deze evenementen ook diverse problemen opleveren. Te denken valt aan een overvloed van (zwerf)vuil, verkeersdrukte, geluidhinder en dergelijke. De effecten van een festival of evenement in de buitenlucht staan ter discussie.

   

 • Duurzame sportverenigingen

  Sportverenigingen zijn belangrijk voor de samenleving. Sporten is gezond, en bovendien is een vereniging een mooie plek om vrienden te maken. Toch wordt het voor clubs steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Gemeentelijke lasten blijven stijgen, evenals de energiekosten. Subsidies en kantine-inkomsten lopen terug. Ook zijn sponsoren steeds moeilijker te vinden. Foto “Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek”.

 • Energiebesparing

  Goed gevoel, goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. Efficiënt met energie omgaan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Resultaten zijn soms eenvoudig te bereiken. Begin bij jezelf: je huis, vervoermiddel, werkplek, omgeving. Uit onderzoek blijkt dat het consumptiepatroon van Nederlanders vergeleken met andere Europese landen een groot beslag legt op natuurlijke hulpbronnen als fossiele brandstoffen, mineralen en landbouwgrond. Tips voor besparing van energie en geld kun je in dit dossier volop vinden.

 • Energie uit water

  Witte steenkool, zo wordt energie uit water ook wel genoemd. Wit is de kleur van schuimend water, maar men bedoelt hier eigenlijk mee: schone energie. Bij de omzetting van energie uit water in elektrische energie worden namelijk geen milieuvervuilende afvalstoffen geproduceerd. Oceanen en rivieren bevatten een enorm potentieel aan energie. Bewegingsenergie, in oceanen zijn dat getijdenbeweging en golfslag, in rivieren voornamelijk stroming. Water biedt echter nog meer mogelijkheden voor energieopwekking. Bijvoorbeeld in de vorm van zoet-zoutgradiënten, (elektrochemische energie), warmte(verschillen) en energie uit algen en wieren. Deze vormen van energieopwekking door en in het water worden hieronder toegelicht.

 • Energiebronnen

  Bij alles wat we doen en gebruiken, hebben we energie nodig. Huishoudelijke apparaten, computers en televisie gebruiken elektriciteit. Auto’s, schepen en vliegtuigen verbruiken brandstof. En ons lichaam zelf haalt zijn energie uit voedsel. Energiebronnen leveren energie, die bijvoorbeeld in elektriciteit of brandstof kan worden omgezet. Op aarde hebben we beschikking over een groot aantal energiebronnen, die we kunnen onderverdelen in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld fossiel, hernieuwbaar of duurzaam. Aan de basis van deze categorieën liggen overwegingen die te maken hebben met beschikbaarheid en de invloeden op milieu en klimaat.

 • Zonne-energie

  De hoeveelheid zonlicht is op aarde niet overal even veel. In Nederland zijn de kustprovincies, vooral Zeeland, de plaatsen waar gemiddeld de zon het meest schijnt. Zonne-energie kan op twee manieren worden gebruikt: via zonnepanelen en via zonnecollectoren. Zonnepanelen leveren elektriciteit en zonnecollectoren of zonneboilers produceren warmte.

 • Mobiliteit

  Met lopen of fietsen gebruik je energie van jezelf. Duurzamer kan natuurlijk niet. Scooters, brommers, auto’s en vliegtuigen hebben brandstof of elektriciteit nodig. Wat is schoon en zuinig? Hoe kun je besparen op brandstof als je toch de auto nodig hebt? Hieronder tref je een aantal interessante artikelen en tips hierover aan.

 • Slimme innovaties

  Het aandeel duurzame elektrische energie in de totale energievoorziening neemt de komende jaren sterk toe. Bovendien is het zo dat steeds meer partijen energie gaan leveren. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van beheer en distributie. Deze uitdagingen leiden tot innovatieve ontwikkelingen.

Aanraders

Wedstrijd duurzame energie-initiatieven 2015

Op 19 november, organiseerde Energie Zeeland de Energy Battle 2015 en een Energiecafé. Voor leerlingen van vmbo, mavo, havo, vwo en mbo organiseren we jaarlijks een wedstrijd met als doel originele ideeën te genereren en te belonen rondom het thema duurzame energie. In 2015 was het thema duurzame energie en afval. 

Info voor werkstukken en presentaties

zonne-energie windenergie Energiebronnen

Hier vind je informatie voor je werkstuk of spreekbeurt. Ingedeeld op basisschool groep 5/6, groep 7/8 en voortgezet onderwijs klas 1/2. 

Uitgelicht

Vraag of suggestie?

Partners

Actueel in Zeeland

 1. Zeeuws Energieakkoord particuliere woningvoorraad ondertekend

  25 Zeeuwse partijen hebben op 10 februari in Goes het Zeeuws Energieakkoord voor energiebesparing in de bestaande particuliere woningvoorraad ondertekend. Met het akkoord geven de betrokken partijen aan...

  9 februari 2017

  Bekijk details van Zeeuws Energieakkoord particuliere woningvoorraad ondertekend

 2. Winnaars Energy Battle

  De winnende ideeën zijn: E-source, Green Energy en Team Elektro. De Vakjury en de Jongerenjury van EnergieZeeland zagen woensdagavond 1 februari veel talenten tijdens de Energy Battle voor het voortgezet...

  3 februari 2017

  Bekijk details van Winnaars Energy Battle

 3. Crowdfunding voor zonnedak van 245 zonnepanelen bij fruitbedrijf

  Op dinsdag 31 januari 15:30 uur is de crowdfunding gestart voor het realiseren van een zonnedak bij fruitbedrijf van Assche aan de Zuiddijk 6 te Hengstdijk. Voor huishoudens, die niet zelf in staat zijn...

  31 januari 2017

  Bekijk details van Crowdfunding voor zonnedak van 245 zonnepanelen bij fruitbedrijf

 4. Eigenaren appartementen Middelburg investeren in duurzame energie

  De bewoners van twee appartementencomplexen in de Maisbaai in Middelburg hebben op eigen kracht fors geïnvesteerd in een duurzame toekomst. Ze hebben 88 zonnepanelen gekocht en willen in 2020 volledig...

  27 januari 2017

  Bekijk details van Eigenaren appartementen Middelburg investeren in duurzame energie

 5. Waterschap gaat (Schelde)stroom opwekken

  Waterschap Scheldestromen start met de ombouw van de rioolwaterzuivering Walcheren tot energiefabriek.

  26 januari 2017

  Bekijk details van Waterschap gaat (Schelde)stroom opwekken

 6. Van het gas af

  Het Warmte Effect is een nieuw initiatief van ZMf en Zeeuwind om gas en geld te besparen. Verwarming vraagt veel energie: zo’n 30% van het huishoudelijke energieverbruik in Nederland gaat daaraan op. Besparen...

  17 januari 2017

  Bekijk details van Van het gas af

 7. Zeeuwse woningen in 2045 energieneutraal

  Alle woningen in Zeeland energieneutraal maken binnen 27 jaar. Dat is het streven van de Zeeuwse alliantie voor Energiebesparing.

  29 december 2016

  Bekijk details van Zeeuwse woningen in 2045 energieneutraal

 8. Topoverleg over kerncentrale Borssele levert niets op

  Het Rijk gaat Zeeland financieel niet helpen met de aankoop van netwerkbedrijf Enduris. Daardoor staan 200 Zeeuwse banen op het spel. Donderdag 9 december hebben de aandeelhouders van Delta (provincie...

  23 december 2016

  Bekijk details van Topoverleg over kerncentrale Borssele levert niets op

 9. Energiemonitor Lokale Duurzame Energie is uit

  Hoe staat de beweging van lokaal duurzame energie er in 2016 voor in Nederland? De Lokale Energie Monitor 2016, die tijdens het evenement HIER opgewekt gepresenteerd is, laat zien dat het aantal geregistreerde...

  20 december 2016

  Bekijk details van Energiemonitor Lokale Duurzame Energie is uit

Actueel in Zeeland

Agenda

 1. Informatieavond warmtepomp Zierikzee

  Het Warmte Effect is een nieuw initiatief van ZMf en Zeeuwind om gas en geld te besparen. Verwarming vraagt veel energie: zo’n 30% van het huishoudelijke energieverbruik in Nederland gaat daaraan op. Besparen...

  28 februari 2017

  Zierikzee, Saman Groep, Gouwepoort 1

  di 28 feb

Meer

Nieuws

 1. Hoe is gas eigenlijk onder Groningen terecht gekomen?

  Het aardgasveld van Groningen is het grootste gasveld van Europa en één van de grootste van de wereld. Maar hoe is die enorme hoeveelheid gas eigenlijk onder ons kikkerlandje terecht gekomen?

  20 januari 2017

  Bekijk details van Hoe is gas eigenlijk onder Groningen terecht gekomen?

 2. Subsidie voor zonneboilers per 1 januari 2017 verhoogd

  Minister Kamp heeft aangekondigd binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) de subsidie die zonneboilers krijgen te gaan verhogen. De ISDE-subsidie is beschikbaar voor particulieren...

  22 december 2016

  Bekijk details van Subsidie voor zonneboilers per 1 januari 2017 verhoogd

 3. Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut

  Woningeigenaren die willen isoleren met gebruik van de landelijke subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ moeten zich haasten. De afgelopen maanden is er een groot aantal aanvragen binnengekomen...

  7 december 2016

  Bekijk details van Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut

 4. Circulaire economie in beeld

  Het kabinet heeft de ambitie om in 2030 de helft minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn. Sommige ontwikkelingen dragen positief bij aan de circulaire economie, zoals een...

  22 november 2016

  Bekijk details van Circulaire economie in beeld

 5. Klimaatstraatwedstrijd van start

  Het Klimaatstraatfeest is een landelijke energiebesparingswedstrijd. Het idee achter de competitie is simpel. Je verdient klimaatpunten door met zoveel mogelijk mensen energie te besparen. Dat kan bijvoorbeeld...

  5 oktober 2016

  Bekijk details van Klimaatstraatwedstrijd van start

 6. Subsidie voor isolatie

  Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen. Als je minstens twee verschillende soorten isolatie aanbrengt, bijvoorbeeld isolatie van...

  28 september 2016

  Bekijk details van Subsidie voor isolatie

 7. Zonnepanelen weer goedkoper

  De prijs van zonnepanelen blijft dalen. De afgelopen vijf jaar is deze met bijna een kwart gedaald. Dat blijkt uit een prijsinventarisatie van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

  13 juli 2016

  Bekijk details van Zonnepanelen weer goedkoper

 8. Doe de energiesubsidie check

  Bent u bezig met het verduurzamen van uw woning en gaat u energiebesparende maatregelen toepassen? Doe de subsidie check via het gemeentelijke Duurzaam Bouwloket!

  26 april 2016

  Bekijk details van Doe de energiesubsidie check

 9. Subsidie-aanvragen duurzame energie verdubbeld

  Het aantal subsidie-aanvragen duurzame energie (Regeling ISDE) is in de afgelopen weken verdubbeld. Inmiddels zijn er 2.450 aanvragen gedaan voor onder meer zonneboilers en warmtepompen.

  18 maart 2016

  Bekijk details van Subsidie-aanvragen duurzame energie verdubbeld

Nieuws

Twitter Energie Zeeland

Duurzaam bouwloket Zeeland