Welkom op Energie Zeeland | de digitale etalage energie | www.energiezeeland.nl | op Facebook | op Twitter | Vragen of suggesties? > Contact

 • Energie en afval, een kringloop?

  Simpelweg weggooien van wat we denken niet meer nodig te hebben, is een onhoudbare verspilling van grondstoffen. Steeds meer komen we tot het inzicht dat afval een probleem is. Want het verdwijnt niet. Afval is bovendien een waardevolle grondstof die gebruikt kan worden in nieuwe productieprocessen of als bron voor energieopwekking.

 • Duurzame festivals

  Duurzame festivals, een utopie?

  In Nederland worden jaarlijks meer dan 160.000 evenementen georganiseerd die door miljoenen mensen worden bezocht. Naast gezelligheid en plezier kunnen deze evenementen ook diverse problemen opleveren. Te denken valt aan een overvloed van (zwerf)vuil, verkeersdrukte, geluidhinder en dergelijke. De effecten van een festival of evenement in de buitenlucht staan ter discussie.

   

 • Duurzame sportverenigingen

  Sportverenigingen zijn belangrijk voor de samenleving. Sporten is gezond, en bovendien is een vereniging een mooie plek om vrienden te maken. Toch wordt het voor clubs steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Gemeentelijke lasten blijven stijgen, evenals de energiekosten. Subsidies en kantine-inkomsten lopen terug. Ook zijn sponsoren steeds moeilijker te vinden. Foto “Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek”.

 • Energiebesparing

  Goed gevoel, goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. Efficiënt met energie omgaan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Resultaten zijn soms eenvoudig te bereiken. Begin bij jezelf: je huis, vervoermiddel, werkplek, omgeving. Uit onderzoek blijkt dat het consumptiepatroon van Nederlanders vergeleken met andere Europese landen een groot beslag legt op natuurlijke hulpbronnen als fossiele brandstoffen, mineralen en landbouwgrond. Tips voor besparing van energie en geld kun je in dit dossier volop vinden.

 • Energie uit water

  Witte steenkool, zo wordt energie uit water ook wel genoemd. Wit is de kleur van schuimend water, maar men bedoelt hier eigenlijk mee: schone energie. Bij de omzetting van energie uit water in elektrische energie worden namelijk geen milieuvervuilende afvalstoffen geproduceerd. Oceanen en rivieren bevatten een enorm potentieel aan energie. Bewegingsenergie, in oceanen zijn dat getijdenbeweging en golfslag, in rivieren voornamelijk stroming. Water biedt echter nog meer mogelijkheden voor energieopwekking. Bijvoorbeeld in de vorm van zoet-zoutgradiënten, (elektrochemische energie), warmte(verschillen) en energie uit algen en wieren. Deze vormen van energieopwekking door en in het water worden hieronder toegelicht.

 • Energiebronnen

  Bij alles wat we doen en gebruiken, hebben we energie nodig. Huishoudelijke apparaten, computers en televisie gebruiken elektriciteit. Auto’s, schepen en vliegtuigen verbruiken brandstof. En ons lichaam zelf haalt zijn energie uit voedsel. Energiebronnen leveren energie, die bijvoorbeeld in elektriciteit of brandstof kan worden omgezet. Op aarde hebben we beschikking over een groot aantal energiebronnen, die we kunnen onderverdelen in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld fossiel, hernieuwbaar of duurzaam. Aan de basis van deze categorieën liggen overwegingen die te maken hebben met beschikbaarheid en de invloeden op milieu en klimaat.

 • Zonne-energie

  De hoeveelheid zonlicht is op aarde niet overal even veel. In Nederland zijn de kustprovincies, vooral Zeeland, de plaatsen waar gemiddeld de zon het meest schijnt. Zonne-energie kan op twee manieren worden gebruikt: via zonnepanelen en via zonnecollectoren. Zonnepanelen leveren elektriciteit en zonnecollectoren of zonneboilers produceren warmte.

 • Mobiliteit

  Met lopen of fietsen gebruik je energie van jezelf. Duurzamer kan natuurlijk niet. Scooters, brommers, auto’s en vliegtuigen hebben brandstof of elektriciteit nodig. Wat is schoon en zuinig? Hoe kun je besparen op brandstof als je toch de auto nodig hebt? Hieronder tref je een aantal interessante artikelen en tips hierover aan.

 • Slimme innovaties

  Het aandeel duurzame elektrische energie in de totale energievoorziening neemt de komende jaren sterk toe. Bovendien is het zo dat steeds meer partijen energie gaan leveren. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van beheer en distributie. Deze uitdagingen leiden tot innovatieve ontwikkelingen.

Aanraders

 • Finale in Zierikzee

  Woensdagavond 1 februar 2017 zagend e juryleden veel talenten tijdens de Energy Battle 

 • Wedstrijd duurzame energie-initiatieven 2015

  Op 19 november, organiseerde Energie Zeeland de Energy Battle 2015 en een Energiecafé. Voor leerlingen van vmbo, mavo, havo, vwo en mbo organiseren we jaarlijks een wedstrijd met als doel originele ideeën te genereren en te belonen rondom het thema duurzame energie. In 2015 was het thema duurzame energie en afval. 

Info voor werkstukken en presentaties

zonne-energie windenergie Energiebronnen

Hier vind je informatie voor je werkstuk of spreekbeurt. Ingedeeld op basisschool groep 5/6, groep 7/8 en voortgezet onderwijs klas 1/2. 

Uitgelicht

Vraag of suggestie?

Partners

Actueel in Zeeland

 1. Het Zon Effect gaat in april weer van start

  Van 1 april tot en met 11 juni kun je tegen een zeer aantrekkelijke prijs zonnepanelen aanschaffen.

  16 maart 2017

  Bekijk details van Het Zon Effect gaat in april weer van start

 2. Warmtepomp en isolatie in plaats van gas

  Het Warmte Effect is een enorm succes! Ruim 900 bezoekers bezochten de informatiebijeenkomsten in Zierikzee, Terneuzen, Goes en Middelburg.

  13 maart 2017

  Bekijk details van Warmtepomp en isolatie in plaats van gas

 3. Wereldwijd uniek project

  Frietfabriek uit Kruiningen wisselt restwarmte uit met uienbedrijf

  9 maart 2017

  Bekijk details van Wereldwijd uniek project

 4. Zeeuws Energieakkoord particuliere woningvoorraad ondertekend

  25 Zeeuwse partijen hebben op 10 februari in Goes het Zeeuws Energieakkoord voor energiebesparing in de bestaande particuliere woningvoorraad ondertekend. Met het akkoord geven de betrokken partijen aan...

  9 februari 2017

  Bekijk details van Zeeuws Energieakkoord particuliere woningvoorraad ondertekend

 5. Winnaars Energy Battle

  De winnende ideeën zijn: E-source, Green Energy en Team Elektro. De Vakjury en de Jongerenjury van EnergieZeeland zagen woensdagavond 1 februari veel talenten tijdens de Energy Battle voor het voortgezet...

  3 februari 2017

  Bekijk details van Winnaars Energy Battle

 6. Crowdfunding voor zonnedak van 245 zonnepanelen bij fruitbedrijf

  Op dinsdag 31 januari 15:30 uur is de crowdfunding gestart voor het realiseren van een zonnedak bij fruitbedrijf van Assche aan de Zuiddijk 6 te Hengstdijk. Voor huishoudens, die niet zelf in staat zijn...

  31 januari 2017

  Bekijk details van Crowdfunding voor zonnedak van 245 zonnepanelen bij fruitbedrijf

 7. Eigenaren appartementen Middelburg investeren in duurzame energie

  De bewoners van twee appartementencomplexen in de Maisbaai in Middelburg hebben op eigen kracht fors geïnvesteerd in een duurzame toekomst. Ze hebben 88 zonnepanelen gekocht en willen in 2020 volledig...

  27 januari 2017

  Bekijk details van Eigenaren appartementen Middelburg investeren in duurzame energie

 8. Waterschap gaat (Schelde)stroom opwekken

  Waterschap Scheldestromen start met de ombouw van de rioolwaterzuivering Walcheren tot energiefabriek.

  26 januari 2017

  Bekijk details van Waterschap gaat (Schelde)stroom opwekken

 9. Van het gas af

  Het Warmte Effect is een nieuw initiatief van ZMf en Zeeuwind om gas en geld te besparen. Verwarming vraagt veel energie: zo’n 30% van het huishoudelijke energieverbruik in Nederland gaat daaraan op. Besparen...

  17 januari 2017

  Bekijk details van Van het gas af

Actueel in Zeeland

Wedstrijd duurzame energie initiatieven Zeeland 2017-2018

Wil jij ook een keer meedoen met de Energy Battle? En zit je op een school voor voortgezet onderwijs in Zeeland? Meld je dan alvast (voorlopig) aan. Dan weet je zeker dan je kans maakt op leuke prijzen.

Nieuws

 1. Energie en armoede

  In ongeveer 750.000 huishoudens in Nederland is de energierekening een probleem. Onderzoekers van ECN hebben samen met andere organisaties gekeken naar een oplossing.

  16 maart 2017

  Bekijk details van Energie en armoede

 2. Hoe is gas eigenlijk onder Groningen terecht gekomen?

  Het aardgasveld van Groningen is het grootste gasveld van Europa en één van de grootste van de wereld. Maar hoe is die enorme hoeveelheid gas eigenlijk onder ons kikkerlandje terecht gekomen?

  20 januari 2017

  Bekijk details van Hoe is gas eigenlijk onder Groningen terecht gekomen?

 3. Subsidie voor zonneboilers per 1 januari 2017 verhoogd

  Minister Kamp heeft aangekondigd binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) de subsidie die zonneboilers krijgen te gaan verhogen. De ISDE-subsidie is beschikbaar voor particulieren...

  22 december 2016

  Bekijk details van Subsidie voor zonneboilers per 1 januari 2017 verhoogd

 4. Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut

  Woningeigenaren die willen isoleren met gebruik van de landelijke subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ moeten zich haasten. De afgelopen maanden is er een groot aantal aanvragen binnengekomen...

  7 december 2016

  Bekijk details van Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut

 5. Circulaire economie in beeld

  Het kabinet heeft de ambitie om in 2030 de helft minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn. Sommige ontwikkelingen dragen positief bij aan de circulaire economie, zoals een...

  22 november 2016

  Bekijk details van Circulaire economie in beeld

 6. Klimaatstraatwedstrijd van start

  Het Klimaatstraatfeest is een landelijke energiebesparingswedstrijd. Het idee achter de competitie is simpel. Je verdient klimaatpunten door met zoveel mogelijk mensen energie te besparen. Dat kan bijvoorbeeld...

  5 oktober 2016

  Bekijk details van Klimaatstraatwedstrijd van start

 7. Subsidie voor isolatie

  Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen. Als je minstens twee verschillende soorten isolatie aanbrengt, bijvoorbeeld isolatie van...

  28 september 2016

  Bekijk details van Subsidie voor isolatie

 8. Zonnepanelen weer goedkoper

  De prijs van zonnepanelen blijft dalen. De afgelopen vijf jaar is deze met bijna een kwart gedaald. Dat blijkt uit een prijsinventarisatie van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

  13 juli 2016

  Bekijk details van Zonnepanelen weer goedkoper

 9. Doe de energiesubsidie check

  Bent u bezig met het verduurzamen van uw woning en gaat u energiebesparende maatregelen toepassen? Doe de subsidie check via het gemeentelijke Duurzaam Bouwloket!

  26 april 2016

  Bekijk details van Doe de energiesubsidie check

Nieuws

Twitter Energie Zeeland

Duurzaam bouwloket Zeeland