Conrad Busken Huet Erfenis

Conrad Busken Huet Erfenis

1. Monumenten en gedenkplaatsen

Gedenksteen huis Sorghvliet, Bloemendaal

In 1859 trouwde Busken Huet met Anne Dorothée van der Tholl, het jaar daarop kregen ze zoon Gideon. Het gezin woonde in 1865 in het buitenhuis Sorghvliet aan de Bloemendaalseweg in Bloemendaal (en eerder aan de Kleverlaan, in diezelfde woonplaats). Ze woonden hier tot 1867, toen Busken Huet het aanbod kreeg om naar Indië te gaan.

Op 14 juli 1913 is een gedenksteen onthuld in de gevel van het huidige huis, genaamd Nieuw Sorgh-vliet. De straat tegenover het huis, de Beeklaan, heet tegenwoordig Busken Huet-laan. Lees meer hierover in Conrad Busken Huet. Schrijversprentenboek 25, door Olf Praamstra, Bernt Luger, Harry G.M. Prick en Kees Nieuwenhuijzen uit 1986 op de website van DBNL.

Gevelsteen 107, Rue de l'Université, Parijs

De familie Busken Huet verliet in 1876 Indië om in Parijs te gaan wonen, omdat Conrad en Anne hun zoon in Europa wilden opvoeden. Busken Huet stierf op 1 mei 1886 in zijn huis aan 107, Rue de l'Université te Parijs.

Op 11 juni 1986 is hier een gedenksteen aan de gevel onthuld, ter nagedachtenis aan de auteur. Het was een initiatief van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Een verslag van de onthulling is te lezen in Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 4 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1986), online beschikbaar via DBNL:

‘'s Morgens tegen elf uur had zich een vijftigtal belangstellenden voor het pand 107, rue de l'Université verzameld. Dank zij de goede samenwerking tussen de Nederlandse ambassade (in het bijzonder de heer C.J. Huijbregts, hoofd voorlichting), de vereniging France-Hollande en het Parijse stadsbestuur was ter plaatse alles uitstekend voorbereid. De straat was gedeeltelijk afgezet, gereinigd en autovrij gemaakt. Vlaggen, spreekgestoelte, geluidswagen en onthullingsdoek: het getuigde allemaal van een zeer professionele aanpak. Na een kort welkomstwoord van dr. H.L. Wesseling, voorzitter van de Maatschappij, hielden de heer Joël Lainé, conseiller de Paris, en mr. M. Vegelin van Claerbergen, de Nederlandse ambassadeur te Parijs, elk een korte toespraak. Vervolgens gingen zij gezamenlijk tot de eigenlijke onthulling over. Dank zij de gastvrijheid van de heer en mevrouw Strasser kon de Maatschappij na afloop een cocktail aanbieden in het Institut Néerlandais.’

Graf Cimetière de Montparnasse, Parijs

Busken Huet ligt begraven op het Parijse kerkhof Montparnasse. In de zomer van 1995 is het graf gerestaureerd, wederom op initiatief van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Lees hierover meer in het artikel Het graf van Busken Huet gerestaureerd, dat in 1995 verscheen in Nieuw Letterkundig Magazijn en online te lezen is op de op de website van de DBNL.

2. Archieven en musea

Letterkundig museum, Den Haag

Het Letterkundig Museum beheert een aantal brieven van Conrad Busken Huet. Bijvoorbeeld aan H.J. Schimmel, Charles van Deventer en Frans Erens. Er is ook een manuscript aanwezig van de toespraak die Busken Huet hield bij de begrafenis van zijn vriend en collega-schrijver P.A. de Genestet. Een omvangrijk onderdeel van de collectie Busken Huet vormen de familiepapieren. Hierin bevinden zich allerlei documenten van het voorgeslacht van Busken Huet.

Zie voor een overzicht van alle documenten van Conrad Busken Huet in het Letterkundig Museum de Catalogus van het museum.

Correspondentie Mevrouw Busken Huet

Ook van Mevrouw Busken Huet, geboren Anne Dorothée van der Tholl, zijn heel wat teksten bewaard gebleven. Zo is haar briefwisseling met Sophie Potgieter tussen 1868 en 1876 digitaal beschikbaar. In de periode dat Anne in Indië verbleef, gingen er heel wat brieven over en weer tussen de auteursvrouw en Sophie Potgieter, de zus van E.J. Potgieter.

3. Toeristische route

Het verrukkelijk gelegen Overveen en Bloemendaal. Literaire wandelingen

In 2009 verscheen de fiets- en wandeltochtengids Het verrukkelijk gelegen Overveen en Bloemendaal. Literaire wandelingen van Wim Vogel, met foto’s van Chris Hoefsmit. De gids staat vol herinneringen aan schrijvers en kunstenaars uit de omgeving van Bloemendaal. Enkele namen: Vondel, Godfried Bomans, Louis Ferron en Conrad Busken Huet. Neerlandicus Wim Vogel beschrijft zes tochten met literaire plaatsen.

Lees de recensie in NRC Handelsblad online.

4. Media en overig

Busken Huet-prijs

De Busken Huet-prijs werd van 1972 tot 2002 uitgereikt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Het was een voortzetting van de Essayprijs van de Gemeente Amsterdam. De prijs, die werd toegekend voor een essay of essaybundel verschenen in de twee voorafgaande kalenderjaren, werd eerst tweejaarlijks en vanaf 1989 ieder jaar uitgereikt. Na 2002 werd de prijs samen met zeventien andere prijzen (waaronder de Herman Gorter-prijs en de Multatuli-prijs) samengevoegd tot de Amsterdamprijs voor de Kunsten.

Op Literatuurplein is te vinden wie de prijs in welk jaar in ontvangst heeft mogen nemen.

5. Websites