De Schoolmeester Erfenis

De Schoolmeester Erfenis

1. Stichting

Vrienden van Hornsey Church Tower

Op 1 februari 1858 werd Gerrit van de Linde begraven op het kerkhof van St Mary's Church, Hornsey High Street, London N8. Zijn graf was behoorlijk verwaarloosd toen Marita Mathijsen in februari 2005 een lezing over hem hield voor de Hornsey Historical Society en de Friends of Hornsey Church Yard. Daarna hebben de leden ervan het graf schoongemaakt en voorzien van bloemen. De Stichting Vrienden van Hornsey Church Tower, waarvan men ook in Nederland lid kan worden, zet zich in voor het onderhoud van het kerkhof en de middeleeuwse kerktoren, het enige dat nog resteert van de vroegere kerk. Op de website van de stichting is in het hoofdstuk ‘Buried in Horsney een bijdrage te vinden over Van de Linde.

Op zijn website over De Schoolmeester heeft Govert Schipperheijn een aantal foto’s van de begraafplaats opgenomen. Ook van Woestduin (het buiten van Jacob van Lennep, waar De Schoolmeester vaak werd ontvangen) en omgeving en van Cromwell House in Highgate (de laatste school van De Schoolmeester) heeft hij foto’s met een toelichting geplaatst. Ook Willem Frederik Hermans bezocht Cromwell House. Hij schreef daarover in een column in Het Parool (20 januari 1979), die werd opgenomen in Houten leeuwen en leeuwen van goud. 

2. Monument

Een beeld voor De Schoolmeester

In Nederland zijn er geen monumenten of gedenkplaten voor De Schoolmeester. Liefhebbers van zijn werk nemen daar geen genoegen mee. De Rotterdamse leraar Nederlands Robert van Atten ijverde vanaf 2006 voor een beeld dat er zou moeten komen in 2008, het 200ste geboortejaar van de dichter, bij voorkeur in zijn geboorteplaats Rotterdam. ‘Dat hoeft niet zo (onbeholpen) groot te worden als dat van zijn dichtende tijd- en stadsgenoot Hendrik Tollens - te bezichtigen in het Park bij de Euromast - maar een beeld moet er komen.’ Hij zette de website Een beeld voor de schoolmeester op, met onder meer een logboek waarin hij vanaf juni 2006 verslag deed van zijn inspanningen voor het realiseren van zijn ideaal, onder meer met de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Dat resulteerde in een tentoonstelling over De Schoolmeester die van 8 maart t/m 3 april 2008 werd gehouden in de bibliotheek.

3. Museum

Letterkundig museum, Den Haag

In het Letterkundig Museum bevinden zich twee handschriften van gedichten van De Schoolmeester: ‘Het gebed’ uit 1824 (afbeelding) en ‘Aan God’, dat ongedateerd is maar ongeveer uit dezelfde tijd moet stammen. Het zijn twee heel vroege gedichten van De Schoolmeester en ze zijn voor zijn doen vrij conventioneel en serieus.

Zie voor een overzicht van alle documenten van Gerrit van de Linde in het Letterkundig Museum de Catalogus.

4. Media

Kabaret Ivo de Wijs heeft de tekst van het gedicht ‘De waarheid’ bewerkt tot lied. Het is te beluisteren in het programma ‘Formule 2’.

Het gedicht 'De leeuw' van de Schoolmeester werd ingezongen door Joost Belinfante voor de CD Van rijm tot rap, ter gelegenheid van de Kinderboekenweek van 1998. De songtekst is online te lezen.

5. Websites