Jacob van Lennep

Een koude rilling liep mij door de aderen; want welk ander oogmerk kon men hebben met mij van den weg af te voeren, dan dat van mij uit te schudden en te vermoorden? Ik vormde intusschen het vast besluit, van mijn leven niet dan ten duursten te verkoopen en alle middelen, welke list of geweld mij aan de hand mochten doen, ter ontkoming aan te wenden.  

Download De lotgevallen van Ferdinand Huyck

Erfenis

De sporen die Jacob van Lennep, naast zijn werk, heeft nagelaten

De erfenis van Jacob van Lennep

Witte Roos Video

Witte Roos Jacob van Lennep

Jacob van Lennep schreef historische romans, vervulde tal van functies, was politicus en bedacht onder meer de aanleg van de waterleiding van Haarlem naar Amsterdam.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Jacob van Lennep en zijn werk 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

Lof & Blaam Jacob van Lennep en 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

Mediabank

Mediabank Jacob van Lennep

Opname van de eerste Jacob van Lennep-lezing op 7 oktober 2010, waarin Marita Mathijsen een antwoord geeft op de vraag waarom Jacob van Lennep een spilfiguur was in de negentiende eeuw.

Biografie

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Jacob van Lennep

Het werk van Jacob van Lennep