Marcellus Emants Erfenis

Marcellus Emants Erfenis

1. Gedenkplaats

Gedenkplaat huis Parkstraat 38, Den Haag

In 1854 vestigt het gezin Emants (Marcellus, zijn ouders en jongere zus) zich in Den Haag, op het nummer 3 aan de Hoogewal, die later werd omgedoopt in de Mauritskade. De vader van Emants liet het koetshuis op de hoek van de Parkstraat in 1867 vervangen door het grote huis dat er nog staat, Parkstraat 38. Als in 1909 het huis na de dood van zijn moeder is leeggekomen, neemt Emants er zijn intrek. In oktober 1919 besluit hij zich in Zwitserland te vestigen en zet het huis in de Parkstraat te koop. Aan het huis is een gedenkplaat aangebracht.

2. Archieven, bibliotheken en musea

In het Nationaal Archief zijn stukken ondergebracht van verschillende leden van de familie Emants, onder wie Marcellus Emants. De familie bestond vele generaties lang voornamelijk uit juristen. De stukken hebben zowel betrekking op hun privé- als hun professionele activiteiten. Onder de documenten bevinden zich onder meer brieven, aantekeningen van godsdienstige en politieke aard, reisverslagen, boedelinventarissen, studiedocumenten, benoemingsbesluiten en dankbetuigingen.

De inventaris van het archief van de familie Emants is op de website van het Nationaal Archief opgenomen, met onder meer twee stukken betreffende Marcellus Emants (bijvoorbeeld aangaande zijn doop).

Letterkundig Museum, Den Haag

Het Letterkundig Museum beheert een compacte collectie van Marcellus Emants. Handschriften van de belangrijke werken Een nagelaten bekentenis en Inwijding zijn helaas niet bewaard gebleven. Wel aanwezig zijn manuscripten van belangrijke werken als Juffrouw Lina (1888) en van toneelstukken als Jonge harten (1872).

Verder beheert het Letterkundig Museum een flink aantal brieven van Emants, bijvoorbeeld aan collega-schrijvers als Willem Kloos, Arij Prins, de Vlaming Cyriel Buysse en ‘jongeren’ als A. Roland Holst. Van de talloze brieven en briefkaarten die Emants aan zijn dochtertje Eva stuurde, zijn er gelukkig veel bewaard gebleven. Ook veel foto’s en andere curiosa van en voor dochter Eva worden door het LM beheerd. Onder de curiosa van de collectie Marcellus Emants valt ook de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau door koningin Wilhelmina.

Zie voor een overzicht van documenten van Marcellus Emants in het Letterkundig Museum de Catalogus.

3. Toeristische route

Literaire wandeling van Gilde Den Haag

De literaire stadswandeling is een van de achttien stadswandelingen door Den Haag die worden verzorgd door De Gilde. Deze wandeling die alleen wordt aangeboden in de weekenden, leidt langs de woningen en verenigingsgebouwen van bekende Haagse schrijvers, zoals Emants, Couperus, Bordewijk en Nijhof. De wandeling kan door de gids worden afgestemd op de specifieke wensen van de aanvrager en varieert van 1,5 tot 2 uur.

4. Websites