Multatuli Boeken

De gelinkte werken en uitgaven zijn online te lezen bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Werken van Multatuli

 • De eerloze (1843)
 • Indrukken van den dag (1860)
 • Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy (1860)
 • Minnebrieven (1861)
 • Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb (1861)
 • Ideën I (1862)
 • Japansche gesprekken (1862)
 • Over vrijen arbeid in Nederlandsch-Indië (1862)
 • De geschiedenis van Woutertje Pieterse (1862-1877)
 • Ideën (7 delen) (1862-1877)
 • De bruid daarboven (1864)
 • Ideën II (1864-1865)
 • De zegen Gods door Waterloo (1865)
 • Een en ander over Pruisen en Nederland (1867)
 • Een en ander over Pruisen en Nederland (1870)
 • Nog eens vrije arbeid (1870)
 • Ideën III (1870-1871)
 • Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten (1871)
 • Ideën I (1872)
 • Ideën II (1872)
 • Millioenen-studiën (1872)
 • Ideën IV (1872-1873)
 • Ideën V (1873)
 • Ideën VI (1873)
 • Ideën III (1874)
 • Ideën IV (1874)
 • Ideën VII (1874-1877)
 • Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten (1875)
 • Vorstenschool (1875)
 • Ideën III (1876)
 • Ideën IV (1877)
 • Ideën V (1877)
 • Ideën VI (1878)
 • Ideën I (1879)
 • Ideën VII (1879)
 • Vorstenschool (1879)
 • Ideën II (1880)
 • Max Havelaar (1896)
 • Max Havelaar, of, De koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy (1900)
 • Een bloemlezing uit zijne werken (1907)
 • Max Havelaar (1908)
 • De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Deel 1 (1910)
 • De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Deel 2 (1910)
 • Max Havelaar (1914)
 • Max Havelaar (1917)
 • Millioenen-studiën (1917)
 • Nog eens vrije arbeid (1917)
 • Max Havelaar (1922)
 • Max Havelaar (1932)
 • Die Abenteuer des kleinen Walther (1936)
 • Max Havelaar (1936)
 • Bloemlezing uit zijn werken met illustraties. (1937)
 • Max Havelaar (1939)
 • Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden (1941)
 • Keur uit de brieven van Multatuli (1944)
 • Twee brieven uit Menado (1948)
 • Woutertje Pieterse (1950)
 • Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij (1959)
 • De kleine Wouter (1960)
 • De roeping van de mens (1974)
 • Ideeën (1981)
 • Max Havelaar (z.j.)

Uitgaven van Multatuli

 • Verzamelde werken. Deel 1: Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy en Studiën over Multatuli (1888)
 • Verzamelde werken. Deel 2: Minnebrieven. Over vryen-arbeid in Nederlandsch Indië. Indrukken van den dag (1888)
 • Verzamelde werken. Deel 3: Ideën I (1888)
 • Verzamelde werken. Deel 4: Ideën II (1888)
 • Verzamelde werken. Deel 5: Ideën III (1888)
 • Verzamelde werken. Deel 6: Ideën IV (1888)
 • Verzamelde werken. Deel 7: Ideën V (1888)
 • Verzamelde werken. Deel 8: Ideën VI (1888)
 • Verzamelde werken. Deel 9: Ideën VII (1889)
 • Verzamelde werken. Deel 10: Een en ander over Pruisen en Nederland. De bruid daarboven. Divagatiën over zeker soort liberalismus (1889)
 • De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Deel 1 (1890)
 • Brieven. Deel 3. Het ontstaan van den Max Havelaar 1859 (1890)
 • Brieven. Deel 4. De Havelaar verschenen 1860 (1890)
 • De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Deel 2 (1890)
 • Brieven van Multatuli (10 delen) (1890-1896)
 • Aleid (1891)
 • Brieven. Deel 1. Eerste periode tot 1846 (1891)
 • Brieven. DeeI 2. Vervolg eerste periode 1846-1859 (1891)
 • Brieven van Multatuli. 1862-1863 (1892)
 • Brieven. Deel 5. Minnebrieven-tyd 1861 (1892)
 • Brieven. Deel 6. Minnebrieven-tyd 1862-1863 (1892)
 • Brieven. Deel 7. Multatuli-Busken Huet 1866 (1893)
 • Brieven. Deel 8. Multatuli-Busken Huet 1867 (1893)
 • Brieven. Deel 9. Te Wiesbaden 1870-1875 (1895)
 • Brieven. Deel 10. Laatste periode (1896)
 • Verzamelde werken. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) (1900-1906)
 • Verzamelde werken. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) (1900-1906)
 • Verzamelde werken. Deel 3 (alleen scans beschikbaar) (1900-1906)
 • Verzamelde werken. Deel 4 (alleen scans beschikbaar) (1900-1906)
 • Verzamelde werken. Deel 5 (alleen scans beschikbaar) (1900-1906)
 • Verzamelde werken. Deel 6 (alleen scans beschikbaar) (1900-1906)
 • Verzamelde werken. Deel 7 (alleen scans beschikbaar) (1900-1906)
 • Verzamelde werken. Deel 8 (alleen scans beschikbaar) (1900-1906)
 • Verzamelde werken. Deel 9 (alleen scans beschikbaar) (1900-1906)
 • Verzamelde werken. Deel 10 (alleen scans beschikbaar) (1900-1906)
 • Verzamelde werken van Multatulim naar tijdsorde gerangschikte uitgave, bezorgd door zijne weduwe (10 delen in 5 banden) (1907)
 • Verzamelde werken. Deel I en II (alleen scans beschikbaar) (1907)
 • Verzamelde werken. Deel III en IV (alleen scans beschikbaar) (1907)
 • Verzamelde werken. Deel V en VI (alleen scans beschikbaar) (1907)
 • Verzamelde werken. Deel VII en VIII (alleen scans beschikbaar) (1907)
 • Verzamelde werken. Deel IX en X (alleen scans beschikbaar) (1907)
 • Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten (alleen scans beschikbaar) (1909)
 • Multatuli als denker en dichter (1919)
 • De geschiedenis van Woutertje Pieterse, opnieuw verzameld uit de 'Ideen' (1920)
 • De geschiedenis van Woutertje Pieterse, opnieuw verzameld uit de 'Ideen' (1921)
 • Max Havelaar (1937)
 • De geschiedenis van Woutertje Pieterse, opnieuw uit de ideeën verzameld (1938)
 • Bloemlezing (1939)
 • Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke (ed. G.L. Funke) (1947)
 • Max Havelaar, naar het authentieke hs., 'nulde druk' (ed. G. Stuiveling) (1949)
 • Woutertje Pieterse (ed. G. Stuiveling) (1950)
 • Volledige werken (ed. G. Stuiveling) (1950-1995)
 • Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij (1958)
 • Ideeën (1971)
 • Vorstenschool (ed. H.H.J. de Leeuwe) (1975)
 • Max Havelaar (ed. M. Stapert-Eggen) (1977)
 • Minnebrieven (eds. G. Stuiveling e.a.) (1978)
 • Max Havelaar (1979)
 • Woutertje Pieterse (ed. M. Stapert-Eggen) (1979)
 • Liefdesbrieven (1979)
 • De geschiedenis van Woutertje Pieterse (ed. E. Francken) (1980)
 • Max Havelaar (1983)
 • Mainzer beobachter (1987)
 • Multatuli, Max Havelaar (ed. Willem Frederik Hermans) (1987)
 • Ongefrankeerd. Post van Multatuli (bezorgd door Johan van Minnen) (1995)
 • Woutertje Pieterse (?)