Virginie Loveling Erfenis

Virginie Loveling Erfenis

1. Heemkundige Kring Het Land van Nevele

Net als haar neef Cyriel Buysse is Virginie Loveling geboren te Nevele. De Heemkundige Kring Het Land van Nevele besteedt dan ook af en toe aandacht aan haar persoon en werk. Zo werd op 8 december 1973 een herdenkingsplechtigheid, met tentoonstelling, over haar georganiseerd. Een tentoonstelling over de belangrijkste werken van Virginie en haar zus Rosalie was er ook bij de lezing ‘Virginie Loveling: een vrijzinnig bestaan in het teken van verzoening’, op 25 september 1998 gehouden door Ludo Stynen, auteur van Rosalie en Virginie: leven en werk van de gezusters Loveling (1997).

In Het Land van Nevele, het driemaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring, worden sporadisch bijdragen gepubliceerd over Virginie Loveling. In de reeks Monografieën van de heemkundige kring Het Land van Nevele verscheen in 1974 Confrontaties met Virginie Loveling, onder redactie van J. Luyssaert. Daarin is een bijdrage opgenomen van J. Van de Casteele over de hulde die Nevele in 1912 aan Virginie Loveling bracht, ‘Nevele wou niet achterblijven’.

2. Monumenten en gedenkplaatsen

Gedenkplaat Langemunt 9, Nevele

Rosalie en Virginie Loveling werden, respectievelijk in 1834 en 1836, geboren in het huis op de Langemunt 9 in Nevele. Aan de gevel van dat huis werd in 1978 een gedenkplaat aangebracht.

Na de dood van hun vader vestigde hun moeder zich met haar gezin in Gent. Vandaar keerde Virginie een paar jaar later terug naar Nevele en nam er haar intrek weer in een woning aan de Langemunt, ditmaal op nummer 30.

Poëziepaneel Vaart, Nevele

In het kader van het Cyriel Buyssejaar werd op 19 april 2009 een poëziepaneel ingehuldigd met gedichten van Rosalie en Virginie Loveling. Het bevindt zich vlakbij hun geboortehuis op het einde van de Langemunt langs de Vaart. Het werd gefinancierd door Comeet (Cultuuroverleg Meetjesland) en Ser-Resoc, een samenwerkingsverband tussen Meetjesland en de Schelde- en de Leiestreek.

Borstbeeld Lakenmetershuis, Gent

Na de dood van haar moeder verhuisde Virginie in 1880 van Nevele naar Gent. Daar woonde ze eerst aan de Ottogracht 8 en vervolgens aan de Marnixstraat 18. Als auteur van In onze Vlaamsche gewesten werd zij onder meer door het liberale Willemsfonds gehuldigd. Op de website Literair Gent is te lezen: ‘Op een feestelijke algemene vergadering op 29.10.1882 in het Gentse Lakenmetershuis [foto] kreeg de schrijfster een borstbeeld en aansluitend was er een banket in het Hôtel Royal. Ze was rustig en imposant aanwezig op het 21ste Nederlandse Congres te Gent in 1891 en op 28.04.1912 werd ze gehuldigd. Niet minder dan 162 maatschappijen, liberale en katholieke, namen deel aan een volksoptocht die de schrijfster thuis ging afhalen en haar langs de belangrijkste straten van de stad naar het Stadhuis bracht waar ze een gouden gedenkpenning kreeg. Daarna was er een groot kunstfeest in de Nederlandse Schouwburg en een groots volksbanket in de zalen van het Posthotel aan de Kouter. Als afsluiting had het stadsbestuur gezorgd voor een concert op de Kouter. Virginies neef Paul Fredericq, die op haast alle manifestaties van zijn tijd aanwezig was, merkte op dat hij behalve de vieringen van Conscience en Benoit er geen enkele had meegemaakt die met het Gentse feest kon worden vergeleken.’

3. Musea en bibliotheken

Museum Rietgaverstede, Nevele

Het Museum Rietgaverstede in Nevele, de schatkamer van de geschiedenis van Nevele, heeft ook een letterkundige afdeling. Daar worden naast onder meer manuscripten van Cyriel Buysse ook enkele manuscripten van de zussen Loveling bewaard. Ook is er een witmarmeren borstbeeld van Virginie te zien dat na een erfenis door de familie Buysse aan het museum werd geschonken.

Letterkundig Museum, Den Haag

De meeste brieven en handschriften van Virginie Loveling bevinden zich in de collectie van de Vlaamse zusterinstelling van het Letterkundig Museum, het Letterenhuis in Antwerpen. Het Letterkundig Museum bezit wel een kleine briefwisseling tussen Loveling en Uitgeverij Wereldbibliotheek, enkele brieven aan Elise van Calcar en een bescheiden aantal foto’s.

Zie voor een overzicht van alle documenten van Virginie Loveling in het Letterkundig Museum de Catalogus.

Letterenhuis, Antwerpen

Het AMVC-Letterenhuis beschikt sinds 1996 over de databank Agrippa, ontwikkeld in samenwerking met de universiteit Antwerpen. In Agrippa is op te zoeken over welke personen, verenigingen en onderwerpen het Letterenhuis documentatie- en archiefmateriaal bezit. Ook kan worden gezocht in de deelcatalogi affiches, brieven, foto’s, handschriften en iconografie.

Het zoeken op Virginie Loveling geeft het volgende resultaat:

Universiteitsbibliotheek, Gent

Bij de brieven en documenten uit het archief van Paul Fredericq, de neef van Virginie Loveling, in de Universiteitsbibliotheek in Gent bevinden zich 44 brieven en briefkaarten van Rosalie en Virginie, geschreven toen ze nog te Nevele woonden. Jozef Van de Casteele schreef over die brieven in 1978 in Het Land van Nevele de bijdrage ‘Nevelse brieven van de gezusters Loveling'. Als overdruk uit Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap IX verscheen in 1993 Correspondentie van de gezusters Loveling, brieven van en aan Paul Fredericq I, onder redactie van A. van Elslander en A.M. Musschoot.

De bibliotheek bewaart onder meer ook de archiefdoos met het manuscript van het oorlogsdagboek van Virginie Loveling en de catalogus van de bibliotheek van de V. Lovelingkring, de bond van Vlaamsgezinde leerlingen van de stedelijke meisjesschool in Gent. ‘Over de Lovelingkring vonden we geen gegevens,’ schrijft Daniël Vanacker in Het activistisch avontuur (2006).

4. Toeristische routes

Gent

Gent speelde een belangrijke rol in zowel het werk als het leven van Virginie Loveling. Zoals vermeld bij ‘Monumenten en gedenkplaatsen’ woonde zij er een groot deel van haar leven en ontving zij er veel eerbetoon. Meer daarover op de website Literair Gent. In Gent werden Rosalie en Virginie Loveling, net als in andere steden, geëerd met een Gezusters Lovelingstraat.

Meetjesland

In het Meetjesland is een kunst- en poëzieroute Meetjeslandse Taalminnaars, een fietsroute langs diverse poëziepanelen en kunstwerken in de streek. In Nevele behoren het poëziepaneel van de zussen Loveling vlakbij hun geboortehuis in de Langemunt en het monument ter ere van Cyriel Buysse op de markt in Nevele tot de route.

5. Websites