Herman Gorter

Maar ik wil U bezingen / In teedere liedren, / Die bevende siddren / Van mijn mond, / Opdat Uw gouden wadem, / Eerste hooge adem / Der Nieuwe Menschheid, - / Door deze ringen / Van zangen de Eeuwigheid vond.  

Download Liedjes

Erfenis

De sporen die Herman Gorter, naast zijn werk, heeft nagelaten

De erfenis van Herman Gorter

Witte Roos Video

Witte Roos Herman Gorter

Herman Gorter was een heer onder de arbeiders, een politiek agitator die de communistische massa’s kon opzwepen met zijn toespraken maar die ook verstilde, sensitieve gedichten schreef.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Herman Gorter en zijn werk 'Liedjes'

Lof & Blaam Herman Gorter en 'Liedjes'

Mediabank

Mediabank Herman Gorter

Het vers ‘Het regende in de stad’ van Herman Gorter op muziek van Jacob de Haan, uitgevoerd door Frédérique Spigt, Gail Gilmore en de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Jan de Haan.

Biografie

Afbeeldingen

Geboortebewijs van Herman Gorter (26 november 1864).

Bekijk de afbeeldingen

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Herman Gorter

Het werk van Herman Gorter