J.J. Cremer

Jozef hoorde niets meer. Een vreeselijke slag op het hoofd deed hem duizelen; bewusteloos zeeg hij neder en, noch het getier van den bedrogen vader, noch het geschrei van het ontzette Jenneke, riepen hem tot zijn bezinning terug.

Erfenis

De sporen die J.J. Cremer, naast zijn werk, heeft nagelaten

Witte Roos Video

Witte Roos J.J. Cremer

J.J. Cremer was een sociaal bewogen man, wiens novelle Fabriekskinderen de aanzet gaf tot het kinderwetje van Van Houten.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor J.J. Cremer en zijn werk 'Betuwsche novellen'

Biografie

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van J.J. Cremer