Marcellus Emants

Grauw, saai, doods somberde dat soliede geluk nu in het verleden weg. Neen, neen; driemaal neen! Al wilde hij in de maatschappij wat te betekenen hebben.... een mens bezat toch ook nog een hart en dat hart had behoefte aan liefde net als een maag aan spijs en drank.

Erfenis

De sporen die Marcellus Emants, naast zijn werk, heeft nagelaten

Witte Roos Video

Witte Roos Marcellus Emants

Marcellus Emants werd door de Tachtigers omhelsd al hun voorganger, als de Johannes Baptista van de moderne literatuur.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Marcellus Emants en zijn werk 'Inwijding'

Mediabank

Mediabank Marcellus Emants

‘Beklaag nooit de verloste uit de krankzinnigheid die leven heet.’ Dat grafschrift werd in 1957 van het graf van Marcellus Emants verwijderd door zijn dochter Eva.

Biografie

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Marcellus Emants