Virginie Loveling

Zij zag met wreede wellust, snel als een bliksemschicht, den angst des doods in zijn uitpuilende oogen, op zijn ontkleurd, vertrokken aangezicht ontstaan. In woeste haast greep hij naar het wapen, dat hij met verdubbelde kracht uit haar knellende vingeren trok, maar terzelfder tijd sprong de gespannen haan los. Een dof schot knalde.

Erfenis

De sporen die Virginie Loveling, naast haar werk, heeft nagelaten

Witte Roos Video

Witte Roos Virginie Loveling

Virginie Loveling schreef eerst realistisch, daarna naturalistisch proza. Haar dagboek van de Eerste Wereldoorlog is een van haar meest indrukwekkende werken.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Virginie Loveling en haar werk 'Een revolverschot'

Biografie

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Virginie Loveling