Betje Wolff en Aagje Deken

Maar, myn lieve Heer Blankaart, zou zo een man, en die zo veel goederen bezit, immer aan my denken! Neen, zo verwaant ben ik niet. Zo een man moet een Vrouw hebben, die hem nader komt: nu, dat is zyn zaak. Ik heb geen den minsten trek om van staat te veranderen.  

Erfenis

De sporen die Betje Wolff en Aagje Deken, naast hun werk, hebben nagelaten

Witte Roos Video

Witte Roos Betje Wolff en Aagje Deken

Betje Wolff en Aagje Deken, een onverbrekelijk schrijverspaar, van wie de eerste de azijn was en de tweede de olie. Dat maakte, aldus Jacobus Bellamy, een goede saus.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Betje Wolff en Aagje Deken en hun werk 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

Biografie

Betje Wolff (1738 tot 1804) en Aagje Deken (1741-1804)

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Betje Wolff en Aagje Deken