Conrad Busken Huet

Naar het openbaar gevoelen behoorde een kunstenaar een selfmade man te zijn, en kon hij op niets staat maken dan hetgeen in zijne eigen krachten was. De vrijheid welke uit dien toestand voortvloeide is somtijds het verderf der schilders geweest, maar kwam de schilderijen steeds ten goede.

Download Het land van Rembrand

Erfenis

De sporen die Conrad Busken Huet, naast zijn werk, heeft nagelaten

De erfenis van Conrad Busken Huet

Witte Roos Video

Witte Roos Conrad Busken Huet

Conrad Busken Huet werd de beul van Haarlem genoemd om zijn niets ontziende kritieken, waarbij de reputaties van schrijvers het moesten ontgelden.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Conrad Busken Huet en zijn werk 'Het land van Rembrand'

Lof & Blaam Conrad Busken Huet en 'Het land van Rembrand'

Biografie

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Conrad Busken Huet

Het werk van Conrad Busken Huet