Hendrik Conscience

Hier begon een vervaerlyk gevecht: de fransche ruiters hadden hunne speren neêrgeworpen, en hakten met hunne schriklyke slagzweerden op de Vlamingen; dezen weerden zich dapper met knodsen en helmbylen en versloegen ook al menigen ruiter, doch het voordeel bleef aen Godfried van Braband; want zyne mannen hadden reeds eenen hoop lyken rondom zich uitgestrekt…

Download De leeuw van Vlaenderen

Erfenis

De sporen die Hendrik Conscience, naast zijn werk, heeft nagelaten

De erfenis van Hendrik Conscience

Witte Roos Video

Witte Roos Hendrik Conscience

Hendrik Conscience was een van de grote voorvechters van de Vlaamse Beweging. Met zijn roman De Leeuw van Vlaanderen schonk hij de Vlamingen zelfvertrouwen.  

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Hendrik Conscience en zijn werk 'De leeuw van Vlaanderen'

Lof & Blaam Hendrik Conscience en 'De leeuw van Vlaanderen'

Mediabank

Mediabank Hendrik Conscience

Trailer van de film De Leeuw van Vlaanderen, in 1985 gemaakt door Hugo Claus, met onder anderen Jan Decleir en Frank Aendenboom.  

Biografie

Titelpagina van de eerste druk van 'De leeuw van Vlaanderen' (1838).

Biografische teksten over Hendrik Conscience

Afbeeldingen

Overzicht van de boeken en uitgaven van Hendrik Conscience

Bekijk de afbeeldingen

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Hendrik Conscience

Het werk van Hendrik Conscience