Hendrik Conscience

Hier begon een vervaerlyk gevecht: de fransche ruiters hadden hunne speren neêrgeworpen, en hakten met hunne schriklyke slagzweerden op de Vlamingen; dezen weerden zich dapper met knodsen en helmbylen en versloegen ook al menigen ruiter, doch het voordeel bleef aen Godfried van Braband; want zyne mannen hadden reeds eenen hoop lyken rondom zich uitgestrekt…

Erfenis

De sporen die Hendrik Conscience, naast zijn werk, heeft nagelaten

Witte Roos Video

Witte Roos Hendrik Conscience

Hendrik Conscience was een van de grote voorvechters van de Vlaamse Beweging. Met zijn roman De Leeuw van Vlaanderen schonk hij de Vlamingen zelfvertrouwen.  

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Hendrik Conscience en zijn werk 'De leeuw van Vlaanderen'

Mediabank

Mediabank Hendrik Conscience

Trailer van de film De Leeuw van Vlaanderen, in 1985 gemaakt door Hugo Claus, met onder anderen Jan Decleir en Frank Aendenboom.  

Biografie

Titelpagina van de eerste druk van 'De leeuw van Vlaanderen' (1838).

Afbeeldingen

Overzicht van de boeken en uitgaven van Hendrik Conscience

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Hendrik Conscience