Jacob Israël de Haan

Daar is een tijd van komen, daar is een tijd van gaan. Onze tijd van gaan was er. De Flesch kwam ’t ons zelf zeggen. We hadden pas gegeten. Brood, een stukje kaas, slappe thee en ’t regende.

Erfenis

De sporen die Jacob Israël de Haan, naast zijn werk, heeft nagelaten

Witte Roos Video

Witte Roos Jacob Israël de Haan

Onconventioneel, zo zou je het best het werk en het leven van Jacob Israël de Haan kunnen typeren.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Jacob Israël de Haan en zijn werk 'Pijpelijntjes'

Mediabank

Mediabank Jacob Israël de Haan

Beelden van Jacob Israël de Haan en zijn tijd, met Engelstalige citaten en toelichting.

Biografie

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Jacob Israël de Haan