Louis Couperus

Addy zag het: hij geloofde aan de zielen, die lagen en drongen rondom hem heen, die met kettingen haakten in zijn ziel, - die hij meêsleepte door de modder van de straat en de ellende van het leven, de zielen die drongen in smart rondom hem heen, zoodat zij hem benauwden de borst en benamen den adem, en hij half naakt verlangde op straat te gaan om zich te koelen in regen en lucht, te zwelgen in wind.  

Download De boeken der kleine zielen

Erfenis

De sporen die Louis Couperus, naast zijn werk, heeft nagelaten

De erfenis van Louis Couperus

Witte Roos Video

Witte Roos Louis Couperus

Louis Couperus was een reislustig man die zijn lezers vertrouwd maakte met uiteenlopende werelden: de decadente Haagse aristocratie, het mystieke Nederlands-Indië, het warme zuiden en de klassieke oudheid.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Louis Couperus en zijn werk 'De boeken der kleine zielen'

Lof & Blaam Louis Couperus

Mediabank

Mediabank Louis Couperus

Louis Couperus en zijn vrouw bij de feestelijke huldiging ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag in 1923.

Biografie

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Louis Couperus

Het werk van Louis Couperus