Paul van Ostaijen

Ik zal beginnen mijn débâcle te geven / ik zal beginnen mijn faljiet te geven / ik zal mij geven een stuk gereten arme grond / een vertrapte grond / een heidegrond / een bezette stad // Ik wil bloot zijn / en beginnen 

Download Gedichten

Erfenis

De sporen die Paul van Ostaijen, naast zijn werk, heeft nagelaten

De erfenis van Paul van Ostaijen

Witte Roos Video

Witte Roos Paul van Ostaijen

Paul van Ostaijen was een modernistisch, surrealistisch dichter, ontvankelijk voor alle nieuwe stromingen in de literatuur en in de kunst. Hij nam er heftig aan deel.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Paul van Ostaijen en zijn werk 'Gedichten'

Lof & Blaam Paul van Ostaijen en 'Gedichten'

Mediabank

Mediabank Paul van Ostaijen

Het gedicht ‘Metafiziese jazz’ in een compositie van Michiel Braam, door hem en zijn orkest opgevoerd op 24 maart 1988, met Frank Nielander als solist.

Biografie

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Paul van Ostaijen

Het werk van Paul van Ostaijen