Piet Paaltjens

Gij vreesdet mooglijk voor een spoorwegramp? / Maar, Rika, wat kon zaalger voor mij zijn, / Dan, onder helsch geratel en gestamp, / Met u verplet te worden door één trein?

Download Snikken en grimlachjes

Erfenis

De sporen die Piet Paaltjens, naast zijn werk, heeft nagelaten

De erfenis van Piet Paaltjens

Witte Roos Video

Witte Roos Piet Paaltjens

François HaverSchmidt alias Piet Paaltjens was een romantisch dichter die in zijn gedichten ook humor kende. En dat maakt die gedichten bijzonder.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Piet Paaltjens en zijn werk 'Snikken en grimlachjes

Lof & Blaam Piet Paaltjens

Mediabank

Mediabank Piet Paaltjens

In de eerste week van de repetities voor de voorstelling Piet Paaltjens, dé muzikale thriller lezen de acteurs het gedicht ‘De zelfmoordenaar’ voor.

Biografie

Piet Paaltjens / François HaverSchmidt (1835-1894)

Biografische teksten over Piet Paaltjens

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van François HaverSchmidt

Het werk van Piet Paaltjens