A.L.G. Bosboom-Toussaint

Daar is mij iets overkomen, waarover de wereld mirakel zal roepen als zij er van hoort. Maar vooreerst mag zij 't nog niet hooren et pour cause; daarom moet ik het aan de borst van een vertrouwd vriend uitstorten, of ik zou er aan stikken. Het is ook zoo iets ongewoons, zoo iets onwaarschijnlijks, zoo iets onmogelijks, zou mevrouw de Sévigné zeggen, maar dat toch waar is, toch gebeurd is, ja!  

Download Majoor Frans

Erfenis

De sporen die A.L.G. Bosboom-Toussaint, naast haar werk, heeft nagelaten

De erfenis van A.L.G. Bosboom-Toussaint

Witte Roos Video

Witte Roos A.L.G. Bosboom-Toussaint

Met het veelgelezen en steeds herdrukte Majoor Frans was A.L.G. Bosboom-Toussaint een van de populairste auteurs van de negentiende eeuw.  

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor A.L.G. Bosboom-Toussaint en haar werk 'Majoor Frans'

Lof & Blaam Bosboom-Toussaint en 'Majoor Frans'

Mediabank

Mediabank A.L.G. Bosboom-Toussaint

Voor het Album amicorum A.L.G. Bosboom-Toussaint, 1882 componeerde C.L.W. Wirtz het hier door Tomoko Mukaiyama uitgevoerde Andante voor Piano. Op het filmpje is Wirtz te zien met zijn vrouw, dochter en kleindochter.  

Biografie

A.L.G. Bosboom-Toussaint (1812-1886)

Biografische teksten over A.L.G. Bosboom-Toussaint

Afbeeldingen

A.L.G. Bosboom-Toussaint. Gravure door D.J. Sluyter naar J.C. Hamburger.

Bekijk de afbeeldingen

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van A.L.G. Bosboom-Toussaint

Het werk van A.L.G. Bosboom-Toussaint