De Schoolmeester

- O! dat ik nog in 't wiegjen lag, / En 't lief gelaat dier moeder zag, / Die als een traan my blonk in 't oog, / Zich knielend by mijn wiegjen boog, / En kuste en streelde, en koosde en zong, / Tot we√™r de slaap haar kind bevong:  

Download De gedichten van den Schoolmeester

Erfenis

De sporen die de Schoolmeester, naast zijn werk, heeft nagelaten

De erfenis van de Schoolmeester

Witte Roos Video

Witte Roos De Schoolmeester

Gerrit van de Linde alias De Schoolmeester schreef gedichten die behoren tot de grappigste in onze taal.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor de Schoolmeester en zijn werk 'De gedichten van den Schoolmeester'

Lof & Blaam de Schoolmeester en 'De gedichten van den Schoolmeester'

Biografie

De Schoolmeester / Gerrit van de Linde (1808-1858)

Biografische teksten over de Schoolmeester

Boeken

Overzicht van de boeken en de uitgaven van de Schoolmeester

Het werk van de Schoolmeester