Guido Gezelle

O! 't ruischen van het ranke riet! / O wist ik toch uw droevig lied! / Wanneer de wind voorby u voert / En buigend uw halmen roert, / Gy buigt, ootmoedig nygend, neêr, / Staet op en buigt ootmoedig weêr, / En zingt al buigen 't droevig lied / Dat ik beminne, o ranke riet!  

Download Vlaemsche Dichtoefeningen

Erfenis

De sporen die Guido Gezelle, naast zijn werk, heeft nagelaten

De erfenis van Guido Gezelle

Witte Roos Video

Witte Roos Guido Gezelle

De priester-dichter Guido Gezelle die vooral uitblonk door zijn natuurpoëzie, was als journalist ook een strijdbaar man voor de katholieke zaak.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Guido Gezelle en zijn werk 'Dichtoefeningen'

Lof & Blaam Guido Gezelle en 'Dichtoefeningen'

Mediabank

Mediabank Guido Gezelle

Reportage van 10 juni 2010 over Guido Gezelle door Omroep Zeeland in de rubriek ‘De Zeeuw van Vlaanderen’. Aanleiding was de manifestatie Poëzie in dubbeltijd in Brugge.

Biografie

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Guido Gezelle

Het werk van Guido Gezelle