Jacques Perk

Ik ben geboren uit zonnegloren / En een zucht van de ziedende zee, / Die omhoog is gestegen, op wieken van regen, / Gezwollen van wanhoop en wee: / Mijn gewaad is doorweven met parels, die beven, / Als dauw aan de roos, die ontlook, / Wen de dagbruid zich baadt en voor 't schuchter gelaat / Een waaier van vlammen ontplook.

Download Gedichten

Erfenis

De sporen die Jacques Perk, naast zijn werk, heeft nagelaten

De erfenis van Jacques Perk

Witte Roos Video

Witte Roos Jacques Perk

Jacques Perk schreef onvergetelijke regels als ‘Ik ben geboren uit zonnegloren / En een zucht van de ziedende zee’. Zijn poëzie luidde de nieuwe poëzie in, die van de Tachtigers.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Jacques Perk en zijn werk 'Gedichten'

Lof & Blaam Jacques Perk en 'Gedichten'

Mediabank

Mediabank Jacques Perk

Verkorte versie van de in 2009 door Harry Endendijk gemaakte dvd Jacques Park: de reiziger, de dichter en de muze.

Biografie

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Jacques Perk

Het werk van Jacques Perk