Willem Bilderdijk

By u verliest het goud zijn glans; / Verbleekt de chrysoliet: / En, parelkroon of rozenkrans...? / By u bestaan zy niet. / Uw geur vervult een woesteny / Met hemel en genot; / En, derv' men roem of heerschappy, / In u gevoelt men God!

Download Winterbloemen

Erfenis

De sporen die Willem Bilderdijk heeft nagelaten

De erfenis van Willem Bilderdijk

Witte Roos Video

Witte Roos Willem Bilderdijk

Voor Willem Bilderdijk moest poëzie een uitstorting van gevoel zijn. Poëzie is iets van het hart en niet van het hoofd.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Willem Bilderdijk en zijn werk 'Winterbloemen'

Lof & Blaam Willem Bilderdijk en 'Winterbloemen'

Biografie

Willem Bilderdijk (1756-1831)

Biografische teksten over Willem Bilderdijk

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Willem Bilderdijk

Het werk van Willem Bilderdijk