Willem Bilderdijk

By u verliest het goud zijn glans; / Verbleekt de chrysoliet: / En, parelkroon of rozenkrans...? / By u bestaan zy niet. / Uw geur vervult een woesteny / Met hemel en genot; / En, derv' men roem of heerschappy, / In u gevoelt men God!

Erfenis

De sporen die Willem Bilderdijk heeft nagelaten

Witte Roos Video

Witte Roos Willem Bilderdijk

Voor Willem Bilderdijk moest poëzie een uitstorting van gevoel zijn. Poëzie is iets van het hart en niet van het hoofd.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Willem Bilderdijk en zijn werk 'Winterbloemen'

Biografie

Willem Bilderdijk (1756-1831)

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Willem Bilderdijk