Multatuli

Want ik ben geen vliegenreddende dichter, geen zachtmoedige droomer, zooals de getrapte Havelaar die zyn plicht deed met den moed van een leeuw, en honger lydt met het geduld van een marmot in den winter.

Dit boek is een inleiding... Ik zal toenemen in kracht en scherpte van wapenen, naarmate het noodig zal wezen... God geve dat het niet noodig zy!

Download Max Havelaar

Erfenis

De sporen die Multatuli, naast zijn werk, heeft nagelaten

De erfenis van Multatuli

Witte Roos Video

Witte Roos Multatuli

Het werk van Multatuli munt uit door een puntige, directe stijl. Complimenten daarover wimpelde hij altijd weg, want het ging hem om wat hij wilde zeggen, over onrecht, over de onderdrukking van de vrouw.

Lof & Blaam

Eerbetoon aan en misprijzen voor Multatuli en zijn werk 'Max Havelaar'

Lof & Blaam Multatuli en 'Max Havelaar'

Mediabank

Mediabank Multatuli

Documentaire over Multatuli, in 2008 gemaakt door Tungsten Studio in opdracht van het Multatuli Genootschap, met medewerking van het Multatuli Museum.  

Biografie

Multatuli / Eduard Douwes Dekker (1820-1887)

Biografische teksten over Multatuli

Afbeeldingen

Korsjespoortsteeg in Amsterdam, waar Eduard Douwes Dekker wordt geboren (op 2 maart 1820).

Bekijk afbeeldingen

Boeken

Overzicht van de boeken en uitgaven van Multatuli

Het werk van Multatuli